Branchevereniging van American Factoring Organisaties

BAFO

De vereniging is in 2018 opgericht door zes factormaatschappijen met het doel de behartiging van de gemeenschappelijke belangen van haar leden, aspirant-leden, geassocieerde leden en andere stakeholders in de branche factoring in het algemeen en American factoring in het bijzonder. Voor alle betrokkenen stelt de vereniging zich op als gesprekspartner op het gebied voorlichting, vertegenwoordiging en mediation. Ook zet de vereniging zich in tegen fraude en beschermt zij de door haar uitgegeven keurmerken. De huidige zes leden vertegenwoordigen een gefinancierd volume van zo’n € 800 miljoen per jaar.

Agenda

 • 18 Sep
  Ledenvergadering en kennissessie
  Utrecht
 • 09 Feb
  Bestuursvergadering Q1 2024
  Naarden
 • 17 Apr
  Ledenvergadering
  Naarden

Wat is dat precies

Over Factoring

American factoring is een vorm van debiteurenfinanciering op basis van een enkele debiteur of factuur, waarbij het vorderingsrecht van de factuur worden overgenomen door de factor. Het overnemen van het vorderingsrecht heet in de Nederlandse wet ‘cessie’. In overleg tussen factormaatschappij en klant kan er worden gekozen voor een overname van het gehele factuurbedrag of een gedeelte daarvan, het wel of niet verrichten van het debiteurenbeheer door de factor, en het wel of niet overnemen van het kredietrisico door de factor.

Het bestuur

 • Igor Meijs
  Voorzitter
 • Frank Bakker
  Secretaris
 • Erik-Jan Klinkenberg
  Penningmeester

Even voorstellen

Onze leden

Waar wij voor staan

Speerpunten

 • Voorlichting

  Informeren, adviseren en instrueren op het gebied van American factoring.

 • Vertegenwoordiging

  Formeel aanspreekpunt en communicatiepartner richting media en andere stakeholders.

 • Mediation

  Neutrale mediator bij (interne) conflicten en geschillen

 • Klantenmeldpunt

  Centraal klachtenmeldpunt voor klanten en debiteuren.

 • Fraudebestrijding

  Actieve en preventieve maatregelen tegen fraude en witwassen.

 • Keurmerk

  Het uitgeven en borgen van onze kwaliteitskeurmerken.

Onze keurmerken

 • Volwaardig lid met stemrecht.

 • Aangemeld en in afwachting lidmaatschap.

 • Erkende organisaties met enkel een raakvlak.

Contact

  Aanmelden