Klacht indienen

Wij nodigen u graag uit om uw klacht aan ons kenbaar te maken. Wij gaan ervan uit dat uw klacht te goeder trouw is en uiting geeft aan oprechte en gegronde zorg. Wij zullen de klacht dan ook uiterst serieus behandelen. De procedure is als volgt.

  1. Vul het onderstaande klachtenformulier in;
  2. Het bestuur neemt uw klacht in behandeling en vormt een onafhankelijk panel uit de leden van de Algemene Vergadering;
  3. Na grondig onderzoek komt het panel met een advies;
  4. Indien alle betrokkenen zich kunnen vinden in het advies, is klacht opgelost;
  5. Zo niet, dan wordt een driepartijengesprek (panel, indiener van de klacht, lid) gestart als ultieme poging.

invullen

formulier

    Aanmelden